ปั๊มน้ำหลายใบพัด INTERSIGMA รุ่น L-V Series

ปั๊มน้ำหลายใบพัด INTERSIGMA รุ่น L-V Series เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดหลายใบพัด สำหรับสูบน้ำสะอาดไม่มีเศษตะกอน ใช้กับงานสูบน้ำที่มีระยะทางและแรงดันสูง ทนอุณหภูมิน้ำได้ 80°C เหมาะกับงานเกษตร, งานชลประทาน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด INTERSIGMA รุ่น L-V Series

ปั๊มน้ำหลายใบพัด Intersigma รุ่น L-V Series เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบหลายใบพัด สำหรับน้ำสะอาดที่ไม่มีตะกอนต่างๆ เหมาะที่จะใช้กับงานสูบน้ำที่มีระยะทางและแรงดันค่อนข้างสูง สามารถรองรับอุณหภูมิของน้ำได้ถึง 80 องศาเซลเซียส มีขนาดท่อทางสูบและจ่ายให้เลือกตั้งแต่ 80-125 มิลลิเมตร และจำนวนใบพัดที่ใช้งานมีให้เลือกตั้งแต่ 3-8 ใบ

ปั๊มน้ำหลายใบพัด Intersigma L-V Series เหมาะสำหรับ

  • งานสูบน้ำดับเพลิง
  • งานสูบน้ำในระบบประปาหมู่บ้าน
  • งานระบบสุขาภิบาล
  • งานสูบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
  • งานระบบสปริงเกอร์

SPECIFICATIONS

Model Number
ofstages
Flow
CapacityQ
Delivery
HeadH
Power
Input of pump Pi
Speeds
n
Flanges
suction
discharge Weight
Range 1 m
(l.s~1) (m) (kW) (R.P.M) DM/PN DN/PN (kg)
INTERSIGMA L-VA4-D *3 10
13.3
28
23
4.4
5.2
1450 80/10 80/10 83
3 10
13.3
42
35
6.6
7.8
104
4 10
13.3
56
46
8.8
10.4
125
5 10
13.3
70
58
11
13
146
6 10
13.3
83
70
13.2
15.6
169
7 10
13.3
97
81
15.4
18.2
188
INTERSIGMA L-VN4-D *3 11.7
14.2
16.5
28
26
23
5.1
5.7
6.1
1450 100/10 100/16 83
3 11.7
14.2
16.5
42
39
35
7.7
8.6
9.2
104
4 11.7
14.2
16.5
56
52
46
10.2
11.4
12.2
125
5 11.7
14.2
16.5
70
65
58
12.8
14.3
15.3
146
6 11.7
14.2
16.5
84
78
69
15.3
17.1
18.3
167
7 11.7
14.2
16.5
98
91
81
17.9
20
21.4
188
8 11.7
14.2
16.5
108
100
90
20.4
22.6
23.8
209
INTERSIGMA L-VN5-D-01 2 25
33.5
49
42
16
19.2
1450 125/10 125/10 190
3 25
33.5
73
63
24
28.8
230
4 25
33.5
98
84
32
38.4
270

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ