ปั๊มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น LITTLE GIANT รุ่น VCMX Series

ปั๊มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น LITTLE GIANT รุ่น VCMX Series สามารถใช้กำจัดน้ำจากเครื่องปรับอากาศ,ก๊าซที่มีความควบแน่นสูง

ปั๊มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น ยี่ห้อ LITTLE GIANT รุ่น VCMX

SPECIFICATIONS

NXTGen

Item # Model Performance (GPH @ Height in Feet) Shut Off Volts Hertz Amps Watts Cord Check Valve Safety Switch Dimesions (inch) List/Cert
1 5 10 15 20 (ft.) (ft.) Height Length Width
554520 LITTLE GIANT VCMX-20UL 84 75 60 42 10 21 115 60 1.5 93 6 3/8″ No 6.5 10.2 4.8 cCSAus
554521 LITTLE GIANT VCMX-20UL 80 69 54 36 0 20 230 50/60 0.6/0.5 75 6 3/8″ No 6.5 10.2 4.8 cCSAus
554530 LITTLE GIANT VCMX-20ULS 84 75 60 42 10 21 115 60 1.5 93 6 3/8″ Yes 6.5 10.2 4.8 cCSAus
554531 LITTLE GIANT VCMX-20ULS 80 69 54 36 0 20 230 50/60 0.6/0.5 75 6 3/8″ Yes 6.5 10.2 4.8 cCSAus

NXTGen With Tubing

Item # Model Performance (GPH @ Height in Feet) Shut Off Volts Hertz Amps Watts Cord Check Valve Safety Switch Dimesions (inch) List/Cert
1 5 10 15 20 (ft.) (ft.) Height Length Width
554550 LITTLE GIANT VCMX-20ULST 84 75 60 42 10 21 115 60 1.5 93 6 3/8″ Yes 6.5 10.2 4.8 cCSAus
554551 LITTLE GIANT VCMX-20ULST 80 69 54 36 0 20 230 50/60 0.5/0.5 75 6 3/8″ Yes 6.5 10.2 4.8 cCSAus

NXTGen With Anti-Sweat Sleeve

Item # Model Performance (GPH @ Height in Feet) Shut Off Volts Hertz Amps Watts Cord Check Valve Safety Switch Dimesions (inch) List/Cert
1 5 10 15 20 (ft.) (ft.) Height Length Width
554542 LITTLE GIANT VCMX-20ULS-C 84 75 60 42 10 21 115 60 1.5 93 6 3/8″ Yes 6.8 10.3 5.1 cCSAus

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ