Pressure test pump KSU KS-35

Pressure test pump KS-35

ความจุถัง 6 ลิตร น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ 4 กิโลกรัม ไซส์ขนาด 380 (L) มม. × 240 (W) มม. × 300 (H) มม.

การใช้งาน

  • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์สำหรับการรั่วไหลของการตรวจสอบหลังจากการจัดเรียงท่อ

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ