ปั๊มหอยโข่ง VOLUTE รุ่น UCI Series

ปั๊มหอยโข่ง VOLUTE รุ่น UCI Series ปั๊มน้ำชนิดใบพัดเดี่ยวที่มีมาตรฐานระดับ ISO2858 /5199 การออกแบบด้านหลังช่วยให้สามารถบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่ายเนื่องจากสามารถอดชิ้นส่วนเพื่อการดูแลรักษา ใช้น้ำประปาและบำบัดน้ำเสียได้

ปั๊มหอยโข่ง Volute รุ่น UCI Series

ปั๊มหอยโข่ง Volute รุ่น UCI Series เป็น ปั๊มเกษตร ชนิดแบบใบพัดเดี่ยว ที่มีการออกแบบด้านหลังเพื่อช่วยให้สามารถบำรุงรักษา และซ่อมแซมได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถอดชิ้นส่วนเพื่อการดูแลรักษาได้ โดยไม่กระทบกับแนวท่อที่วางไว้ ปั๊มหอยโข่ง Volute เหมาะกับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ ผลิตเส้นใยรีไซเคิล เครื่องทำกระดาษ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร การจัดหาพลังงาน น้ำประปา งานชลประทาน รวมถึงใช้ได้ในการบำบัดน้ำเสีย ปั๊มเกษตร Volute รุ่น UCI Series สร้างขึ้นตามมาตรฐานระดับ ISO2858/5199

SPECIFICATIONS

Pump sizes 32mm to 350mm
Flow Up to 540 L/s
Head Up to 160 m
Temperature Up to 120˚C
Speed Up to 3600 rpm
Pressure Up to 24 Bar

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ