เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE 210 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE 210 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 210-7AT16 50 0.37 80 -120 130
2RB 210-7AT16 60 0.45 96 -120 110

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ