เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-310 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-310 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 310-7AT06 50 0.55 100 -100 100
2RB 310-7AT06 60 0.63 120 -100 80
2RB 310-7AT16 50 0.75 100 -120 110
2RB 310-7AT16 60 0.86 120 -120 110
2RB 310-7AT26 50 1.1 100 -150 170
2RB 310-7AT26 60 1.3 120 -180 180

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ