เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-330 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-330 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 330-7AT16 50 0.75 150 -70 70
2RB 330-7AT16 60 0.86 180 -50 50

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ