เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-610 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-610 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 610-7AT06 50 1.5 265 -120 120
2RB 610-7AT06 60 1.75 315 -100 100
2RB 610-7AT16 50 2.2 265 -190 180
2RB 610-7AT16 60 2.55 315 -180 180
2RB 610-7AT26 50 3 265 -280 280
2RB 610-7AT26 60 3.45 315 -260 270

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ