เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-710 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-710 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 710-7AT06 50 1.5 318 -110 110
2RB 710-7AT06 60 1.75 376 -80 80
2RB 710-7AT16 50 2.2 318 -180 170
2RB 710-7AT16 60 2.55 376 -150 140
2RB 710-7AT26 50 3 318 -260 250
2RB 710-7AT26 60 3.45 376 -230 220
2RB 710-7AT37 50 4 318 -290 370
2RB 710-7AT37 60 4.6 376 -330 330

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ