เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-730 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-730 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 730-7AT06 50 1.5 420 -60 60
2RB 730-7AT06 60 1.75 500 -30 30
2RB 730-7AT16 50 2.2 420 -130 120
2RB 730-7AT16 60 2.55 500 -110 100
2RB 730-7AT26 50 3 420 -220 200
2RB 730-7AT26 60 3.45 500 -200 170
2RB 730-7AT37 50 4 420 -260 280
2RB 730-7AT37 60 4.6 500 -260 260

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ