เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-830 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-830 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 830-7AT07 50 4 700 -130 120
2RB 830-7AT07 60 4.6 840 -80 70
2RB 830-7AT17 50 5.5 700 -200 190
2RB 830-7AT17 60 6.3 840 -160 140
2RB 830-7AT27 50 7.5 700 -270 260

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ