เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 4RB 520 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 4RB 520 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
4RB 520-0AH26-8 50 2.2 120 -470 460
4RB 520-0AH26-8 60 2.55 145 -500 450
4RB 520-0AH77-8 50 4 120 -500 820
4RB 520-0AH77-8 60 4.6 145 -530 810

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ