เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 4RB 610 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 4RB 610 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
4RB 610-0AH16-8 50 2.2 165 -340 360
4RB 610-0AH16-8 60 2.55 195 -360 315
4RB 610-0AH36-8 50 3.3 165 -340 480
4RB 610-0AH36-8 60 3.8 195 -380 530

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ