เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม Tsurumi รุ่น BER Series

เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม Tsurumi รุ่น BER Series ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง สามารถให้ออกซิเจนแก่น้ำเสียที่พร้อมกับการกวนผสมอย่างทั่วถึงทั้งแนวราบและแนว ดิ่งในบ่อเติมอากาศ สามารถใช้ได้ทั้งถังแบบกลมและแบบสี่เหลี่ยม ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีห้องเก็บเครื่องจักรเสียงไม่รบกวนสามารถเพิ่ม ลดปริมาณอากาศ ขนาดฟองอากาศ และระยะในการกวนผสมด้วยวาล์วปรับปริมาณอากาศที่อยู่ด้านบนบ่อ สามารถใช้กับงานน้ำเสียได้ทุกประเภททั้งโรงแรม อาคาร สำนักงานห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ขนาดตั้งแต่ 0.75-5.5 กิโลวัตต์

(1 customer review)
เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม Tsurumi รุ่น BER Series เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ Tsurumi Pump รุ่น BER Series สามารถใช้กับงานน้ำเสียได้ทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทั้งโรงแรม อาคาร สำนักงานห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มีให้เลือกหลากหลายรุ่น โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.75-5.5 กิโลวัตต์

SPECIFICATIONS

Model Selection 50/60Hz
Air-inlet Model Motor Phase Starting Solids Max.
Bore Output Method Passage Water Depth*1
(mm) (kW) (mm) (m)
25 TSURUMI 8-BER 0.75 Three D.O.L. 20 4 / 3.5
32 TSURUMI 15-BER 1.5 Three D.O.L. 20 4
50 TSURUMI 22-BER 2.2 Three D.O.L. 35 4.5
50 TSURUMI 37-BER 3.7 Three D.O.L. 35 5
50 TSURUMI 55-BER 5.5 Three D.O.L. 35 6

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ