ปั๊มจุ่ม SHINMAYWA รุ่น CN Series

ปั๊มจุ่ม SHINMAYWA CN Large Bore Natural Cooling

SPECIFICATION

MODEL Bore output capacity -total Head capacity -total Head Pole Weight (kg) Motor Insulation class Actuating System Power Cable Mechanical Seal Material
automatic connection Flange Connection mm kW m/min (50Hz) m/min (60Hz) P automatic Flange class Length upper lower
CN2001-P CN2001-F 200 7.5 (263DY) 110×70 (A215Y) 85×70 6 270 315 E Direct 2PNCT 8 SiC/SiC SiC/SiC
11 (A211A) 95×95 (A212) 95×65 4 star-Delta
15 (A215) 85×70 (A216) 85×60
18.5 (221DY) 75×70 (222DY) 100×75 340 385
22 (221D) 75×70 (222D) 100×75
30 (251AY) 75×100 (252AY) 75×75 650 730
37 (251A) 75×100 (252A) 75×75
45 (205AY) 40×70 (244A) 45×90 700 780
CN2501-P CN2501-F 250 15 (A259) 115×90 (A250) 100×80 4 275 325 E star-Delta 2PNCT 8 SiC/SiC SiC/SiC
18.5 (263DY) 115×85 (264DY) 100×90 345 395
22 (263D) 115×85 (264D) 100×90
30 (251AY) 70×95 (252AY) 75×70 650 735
37 (251A) 70×95 (252A) 75×70
45 (251B) 65×110 (244A) 70×95 700 785
CN3001-P CN3001-F 300 11 (A315Y) 145×115 (A316Y) 130×100 6 385 450 E star-Delta 2PNCT 8 SiC/SiC SiC/SiC
15 (A315) 145×115 (A316) 130×100
18.5 (321AY) 175×95 (332AY) 140×105 790 895
22 (321A) 175×95 (332A) 140×105
(331D) 130×95 (322D) 130×75 4 420 475
30 (301Y) 180×130 (302AY) 135×95 6 810 915
37 (301) 180×130 (302A) 135×95
CN4001-P CN4001-F 400 22 (411) 185×150 (412) 165×135 6 850 1090 E star-Delta 2PNCT 8 SiC/SiC SiC/SiC
30 (351Y) 185×135 (352Y) 185×105
37 (351) 185×135 (352) 185×105

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ