ปั๊มจุ่ม SHINMAYWA รุ่น CR | CRS | CRC NORUS Series

ปั๊มจุ่ม SHINMAYWA รุ่น CR | CRS | CRC NORUS Series

SPECIFICATIONS DATA CR NORUS

Bore Pump Model Connection Type PHASE Output Capacity-Total head  Weight (kg)
mm non-automatic operation With Automatic Float Pair Designation Pump No.1+Pump No.2 Automatic connection Flange Connecton kW (50Hz) m/min (60Hz) m/min CR CR-D CR-W
50 CR501S CR501DS CR501DWS CR501WS+CR501DS P50RL F50 1 0.15 0.1-3.4 0.1-3.5 5.5 6
0.05 0.13-4.5 0.13-4.8 7 7.5
3 0.4 0.16-6.8 0.16-6.4 8.2 8.7
CR501T CR501DT 0.15 0.1-3.5 0.1-3.5 4.9 5.4
0.02 0.13-4.5 0.13-4.8 6.3 6.8
0.4 0.16-6.8 0.16-6.4 7.4 7.9
CR501 0.75 0.22-8.8 0.22-8.9 8.8 9.3
65 CR65 CR501D P65NR F65N 3 1.5 0.4-9.3 0.4-7.9 16
CR80 2.2 0.4-12.3 0.4-11.3 19
80 CR65 P80NR F80N 3 1.5 .4-9.3 0.4-7.9 16
CR80 2.2 0.4-12.3 0.4-11.3 19

SPECIFICATIONS DATA CRC NORUS

Bore Pump Model Connection Type PHASE Output Capacity-Total head  Weight (kg)
mm non-automatic operation With Automatic Float Pair Designation Pump No.1+Pump No.2 Automatic connection Flange Connecton kW (50Hz) m/min (60Hz) m/min CR CR-D CR-W
40 CRC40S CRC40DS P40RH F40 1 0.4 0.05-14.2 0.05-14 8.9 9.4
CRC40T CRC40DT 3 0.05-14.2 0.05-14 8.8 9.3
50 CRC50 CRC50D P50RH F50 3 0.75 0.1-16 0.1-17 10.2 10.7
CRC50DW CRC50W+CRC50D P50NR F50N 1.5 0.2-18.2 0.2-18.4 16 16.5
65 CRC50 CRC50D CRC50DW CRC50W+CRC50D P65NR F65N 3 1.5 0.2-18.2 0.2-18.4 16 16.5
CRC65 CRC65D CRC65DW CRC65W+CRC65D 2.2 0.3-20.6 0.3-21.3 19 19.5
80 CRC65 CRC65D CRC65DW CRC65W+CRC65D P80NR F80N 3 2.2 0.3-20.6 0.3-21.3 19 19.5

SPECIFICATIONS DATA CRS NORUS

Bore Pump Model Connection Type PHASE Output Capacity-Total head Weight (kg)
mm non-automatic operation With Automatic Float Pair Designation Pump No.1+Pump No.2 Automatic connection Flange Connecton kW (50Hz) m/min (60Hz) m/min CR CR-D CR-W
32 CRS321S CRS321DS CRS321DWS CRS321WS+CRD321DS P32RL F32 1 0.15 0.15-3.9 0.1-3.9 5.4 5.9
40 CRS401S CRS401DS CRS401DWS CRS401WS+CRS401DS P40RL F40 1 0.15 0.1-3.9 0.1-3.9 5.4 5.9
0.25 0.13-5.3 0.13-5.4 6.9 7.4
CRS401T CRS401DT CRS401DWT CRS401WT+CRS401DT 3 0.15 0.1-3.9 0.1-3.9 4.8 5.3
0.25 0.13-5.3 0.13-5.4 6.2 6.7
50 CRS51S CRS501DS CRS501DWS CRS501WS+CRS501DS P50RL F50 1 0.4 0.16-7.2 0.16-6.8 8.1 8.6
CRS501T CRS501DT CRS501DWT CRS501WT+CRS501DT 3 0.4 0.16-7.2 0.16-6.8 7.3 7.8
CRS501 CRS501D CRS501DW CRS501W+CRS501D 0.75 0.22-9.2 0.22-9.4 8.7 9.2
CRS65 CRS65D CRS65DW CRS65W+CRS65D P50NR F50N 3 1.5 0.4-9.9 0.4-7.8 16 16.5
65 CR65 CRS65D CRS65DW CRS65W+CRS65D P65NR F65N 3 1.5 0.4-9.9 0.4-7.8 16 16.5
CR80 CRS80D CRS80DW CRS80W+CRS80D 2.2 0.4-13.4 0.4-11.8 19 19.5
80 CRS65 CRS65D CRS65DW CRS65W+CRS65D P80NR F80N 3 1.5 0.4-9.9 0.4-7.8 16 16.5
CRS80 CRS80D CRS80DW CRS80W+CRS80D 2.2 0.4-13.4 0.4-11.8 19 19.5

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ