ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI รุ่น BZ Series

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi รุ่น BZ Series (submersible sewage pumps) ชนิด Channel Impeller สามารถส่งผ่านตะกอนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ถึง 80 mm. ปั๊มชนิดนี้สามารถใช้ได้กับน้ำโสโครกและน้ำเสียที่มีตะกอนแขวนลอยปนได้ มีขนาดท่อตั้งแต่ 80-100 mm.

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI รุ่น BZ Series

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi รุ่น BZ Series เป็นปั๊มสูบน้ำเสียแบบช่องเดี่ยว ซึ่งมีใบพัดที่ช่วยให้ปั๊มสามารถรองรับตะกอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูง ถึง 80 mm ปั๊มชนิดนี้สามารถใช้ได้กับน้ำโสโครกและน้ำเสีย ที่มีตะกอนแขวนลอยปนได้ ปั๊มน้ำรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 80-100 mm. เครื่องสูบน้ำเสีย(submersible sawage pumps)ชนิด Channel Impeller.tsurumi-bz-seriesTsurumi BZ Series SPECIFICATIONS 80BZ41.5,100BZ42.2,100BZ43.7,100BZ45.5,100BZ47.5,100BZ411,100BZ411H(50Hz),100BZ415

Discharge Bore Model Motor Output Phase Starting Method Solids Passage
(mm) (kW) (mm)
80 TSURUMI 80BZ41.5 1.5 3-phase D.O.L. 80
100 TSURUMI 100BZ42.2 2.2 3-phase D.O.L. 80
100 TSURUMI 100BZ43.7 3.7 3-phase D.O.L. 80
100 TSURUMI 100BZ45.5 5.5 3-phase D.O.L. 80
100 TSURUMI 100BZ47.5 7.5 3-phase D.O.L. 80
100 TSURUMI 100BZ411 11 3-phase Star-Delta 80
100 TSURUMI 100BZ411H 11 3-phase Star-Delta 80
100 TSURUMI 100BZ415 15 3-phase Star-Delta 80

Tsurumi BZ Series Dimensions

Discharge Bore (mm) Model Dimension LxH mm
Free Standing Guide Rail Fitting
TOS
80 TSURUMI 80BZ41.5 523×631 697×646
100 TSURUMI 100BZ42.2 551×631 709×646
100 TSURUMI 100BZ43.7 584×681 743×696
100 TSURUMI 100BZ45.5 716×925 935×914
100 TSURUMI 100BZ47.5 716×946 935×935
100 TSURUMI 100BZ411 727×1023 946×1016
100 TSURUMI 100BZ411H 727×1023 751×1016
100 TSURUMI 100BZ415 845×1160/

770×1088

1044×1174/

989×1076

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ