ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI รุ่น MG Series

ปั๊มน้ำ Tsurumi รุ่น MG Series เป็นปั๊มสูบน้ำเสีย รุ่นที่มีกลไกการบดในทางด้านดูดของปั๊ม ซึ่งจะตัดตะกอนที่เข้าเครื่องสูบน้ำเสียให้มีขนาดเล็กลง จึงช่วยให้สามารถสูบน้ำโสโครกผ่านท่อขนาดเล็กได้โดยไม่เกิดการอุดตัน ปั๊มน้ำซูรูมิ MG Series สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 32-50 mm.

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI รุ่น MG Series

TSURUMI รุ่น MG Series เป็นปั๊มจุ่มรุ่นที่มีกลไกการบดในทางด้านดูดของปั๊ม ซึ่งจะตัดตะกอนที่เข้าเครื่องสูบน้ำเสียให้มีขนาดเล็กลง จึงช่วยให้สามารถสูบน้ำโสโครกผ่านท่อขนาดเล็กได้โดยไม่เกิดการอุดตัน ปั๊มน้ำ MG Series สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 32-50 mm.

SPECIFICATIONS TSURUMI MG Series

TSURUMI 32MG21.0,32MG21.5,50MG22.2,50MG23.7

Model Discharge Bore Motor Output Phase Starting Method
(mm) (kW)
TSURUMI 32MG21.0 32 1.0 3-phase D.O.L.
TSURUMI 32MG21.5 32 1.5 3-phase D.O.L.
TSURUMI 50MG22.2 50 2.2 3-phase D.O.L.
TSURUMI 50MG23.7 50 3.7 3-phase D.O.L.

Dimensions TSURUMI 32MG21.0,32MG21.5,50MG22.2,50MG23.7

Model d A B B1 D W1 W2 H
TSURUMI 32MG21.0 32 362 201 90 217 485 159 557
TSURUMI 32MG21.5 32 360 201 90 217 485 160 558
TSURUMI 50MG22.2 50 438 206 226 550 180 594
TSURUMI 50MG23.7 50 438 206 226 550 180 594

 

Model A D W1 W2 H H1
TSURUMI TOS32MG21.0 367 217 490 162 560
TSURUMI TOS32MG21.0 367 217 490 160 562
TSURUMI TOS50MG22.2 367 226 580 210 627 749
TSURUMI TOS50MG23.7 367 226 580 210 627 749

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ