ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI รุ่น UZ Series

  • ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi รุ่น UZ Series เป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบสี่ขั้ว มีช่อง Passage ให้ตะกอนซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับท่อที่ปล่อยออกได้ และมีความสามารถในการจัดการกับตะกอนดีที่สุด
  • ปั๊มชนิดนี้จะช่วยให้สามารถทำงานโดยปราศจากการสำลักในการสูบน้ำ โสโครก สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 50-100 mm.

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI รุ่น UZ Series

ปั๊มสูบน้ำเสีย Tsurumi รุ่น UZ Series เป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบสี่ขั้ว มีช่อง Passage ให้ตะกอนซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับท่อที่ปล่อยออกได้ และมีความสามารถในการจัดการกับตะกอนดีที่สุด ปั๊มชนิดนี้จะช่วยให้สามารถทำงานโดยปราศจากการสำลักในการสูบน้ำ โสโครก สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 50-100 mm.

SPECIFICATIONS

Discharge Bore (mm) Model Motor Output (kW) Phase Starting Method Solids Passage (mm)
50 TSURUMI 50UZ41.5 1.5 3-phase D.O.L. 50
80 TSURUMI 80UZ41.5 1.5 3-phase D.O.L. 80
80 TSURUMI 80UZ42.2 2.2 3-phase D.O.L. 80
80 TSURUMI 80UZ43.7 3.7 3-phase D.O.L. 80
80 TSURUMI 80UZ45.5 5.5 3-phase D.O.L. 80
80 TSURUMI 80UZ47.5 7.5 3-phase D.O.L. 80
80 TSURUMI 80UZ411 11 3-phase Star-Delta 80
100 1TSURUMI 100UZ43.7 3.7 3-phase D.O.L. 100
100 TSURUMI 100UZ45.5 5.5 3-phase D.O.L. 100
100 TSURUMI 100UZ47.5 7.5 3-phase D.O.L. 100
100 TSURUMI 100UZ411 11 3-phase Star-Delta 100

DIMENSIONS

harge Bore (mm) Model Dimension LxH mm
Standard Model Automatic &Auto-Altenation Model
Free Standing Guide Rail Fitting Free Standing Guide Rail Fitting
TOS TS TOS TS
50 TSURUMI 50UZ41.5 405×566 621×626 398×626 442×683 658×743 435×743
80 TSURUMI 80UZ41.5 531×637 705×670 552×670 565×754 738×787 585×787
80 TSURUMI 80UZ42.2 531×637 652×670 552×670 565×754 738×787 585×787
80 TSURUMI 80UZ43.7 557×688 578×721 578×721 565×894 738×894 585×894
80 TSURUMI 80UZ45.5 595×899 768×927 615×927
80 TSURUMI 80UZ47.5 595×920 615×948 615×948
80 TSURUMI 80UZ411 602×981 623×1007 623×1007
100 TSURUMI 100UZ43.7 627×737 846×777 651×777 632×910 851×950 656×950
100 TSURUMI 100UZ45.5 652×939 871×974 676×974
100 TSURUMI 100UZ47.5 652×960 871×995 676×995
100 TSURUMI 100UZ411 660×1021 879×1054 684×1054

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ