เพรสเชอร์สวิช Sunny SP-101 (อะไหล่ปั๊มลม)

เพรสเชอร์สวิช Sunny SP-101 (อะไหล่ปั๊มลม) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบแรงดันลม ทำหน้าที่วัดแรงดันลมตามระดับ (Range) ที่ตั้งไว้ เพื่อตัด/ต่อให้ระบบไฟฟ้าอื่นๆ ให้ทำงาน หรือหยุดทำงานเมื่อมีระดับแรงดันตามที่กำหนด ให้มอเตอร์ทำงานและหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

เพรสเชอร์สวิช Sunny SP-101

เพรสเชอร์สวิช Sunny SP-101 (อะไหล่ปั๊มลม) ทำหน้าที่ในการตัด-ต่อ วงจรไฟฟ้าในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ เพื่อการผลิตลม มีข้อดีคือ ช่วยในการควบคุมความดันไม่ให้สุงเกินไปจนถึงขีดอันตราย นอกจากนั้นยังช่วยในการประหยัดพลังงานอีกด้วย เช่น ประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไอน้ำ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขับมอเตอร์หรือปั๊มน้ำ ฯลฯ เหมาะกับปั๊มลมยี่ห้อ PUMA SWAN FUSHENG และทุกยี่ห้อ ทีทั้งแบบใช้กับปั๊มลม 1/4 แรงม้า และปั๊มลม 1/2-3 แรงม้า

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ