ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI รุ่น BX Series

  • ปั๊มน้ำ Tsurumi รุ่น BX Series เป็นปั๊มน้ำรุ่นที่ป้องกันการระเบิดของรุ่น B Series และสามารถใช้งานในพื้นที่ที่สามารถเกิดการระเบิดได้อยู่ตลอดเวลา
  • ปั๊มรุ่นนี้ถูกออกแบบตามข้อกำหนดของ EU และได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX II 2 G Ex d IIB T4 โดยสามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 80-100 mm.

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi รุ่น BX Series

ปั๊มน้ำ Tsurumi รุ่น BX Series เป็นปั๊มน้ำรุ่นที่ป้องกันการระเบิดของรุ่น B Series และสามารถใช้งานในพื้นที่ที่สามารถเกิดการระเบิดได้อยู่ตลอดเวลา ปั๊มรุ่นนี้ถูกออกแบบตามข้อกำหนดของ EU และได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX II 2 G Ex d IIB T4 โดยสามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 80-100 mm.tsurumi-bx-seriesTsurumi BX Series SPECIFICATIONS 80BX21.6,100BX42.3,100BX43.8,100BX43.8H

DischargeBore Model MotorOutput Phase StartingMethod SolidsPassage
(mm) (kW) (mm)
80 TSURUMI 80BX21.6 1.6 3-phase D.O.L. 49×41
100 TSURUMI 100BX42.3 2.3 3-phase D.O.L. 47×53
100 TSURUMI 100BX43.8 3.8 3-phase D.O.L. 81×53
100 TSURUMI 100BX43.8H 3.8 3-phase D.O.L. 35×62

Tsurumi BX Series Dimensions 80BX21.6,100BX42.3,100BX43.8,100BX43.8H

Discharge Bore (mm) Model Dimension LxH mm
Free Standing Guide Rail Fitting
TOS TS
80 TSURUMI 80BX21.6 446×695 668×744 515×744
100 TSURUMI 100BX42.3 597×761 754×775 599×775
100 TSURUMI 100BX43.8 602×838 759×847 604×847
100 TSURUMI 100BX43.8H 604×814 761×828 606×828

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ