เครื่องตัดท่อ Vice KSU

เครื่องตัดท่อ Vice KSU

รองโซ่

รุ่น KSU-100 ความจุ 3 ~ 100 มิลลิเมตร น้ำหนัก 3.5 กก.

รองท่อ

รุ่น KSU-1 ความจุ 3 ~ 60 มิลลิเมตร น้ำหนัก 5.9 กก.

รุ่น KSU-2 ความจุ 3 ~ 75 มิลลิเมตร น้ำหนัก 9.0 กก.

รุ่น KSU-3 ความจุ 3 ~ 100 มิลลิเมตร น้ำหนัก 12.6 กก.

รุ่น KSU-4 ความจุ 3 ~ 150 มิลลิเมตร น้ำหนัก 29.6 กก.

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ