รอกสลิงไฟฟ้า BLACK BEAR รุ่น Footmount Hoist

รอกสลิงไฟฟ้า Wire Rope Hoist ยี่ห้อ BLACK BEAR รุ่น Footmount Hoist

 

The wire rope hoist line is available as a monorail suspended unit, a footmount unit or a top mounted double girder trolley; all have a service class of “H-4” or “D”. Monorail hoists are available from 1 to 20 Ton capacity, with true vertical lift, single or two speed (3:1) as well as variable frequency drive. The footmount and top running double girder trolleys are cataloged through 60 ton with 40′ of lift. However, for those applications where a catalog model just isn’t right-we offer “built-up” trolley-hoists to 100 tons and beyond.

 

SPECIFICATIONS

Model Lift (ft) Reeving & Wire Rope Dim (mm) HOIST Speed/HP (fpm) Motor RPM Footing distance Width (lnch) Footing distance Depth (lnch) Headroom (lnch) WEIGHT (Lbs)
Single Double
BLACK BEAR 1 Ton 2200 lbs 20 2 PD & Ø6.3 (mm) 33.6/3 HP 1800 1800/600 24.6 26 6.3 820
BLACK BEAR FUAH-200DB 30 33.6/11.2 30.9 958
BLACK BEAR FUAHD-200DB 40 3/1 HP 37.2 1090
BLACK BEAR 2 Ton 4400 lbs 20 2 PD & Ø8.0 (mm) 28.6/5 HP 1800 1800/600 28.5 26 9.1 870
BLACK BEAR SUBH-200DB 30 28.6/9.5 36.8 1008
BLACK BEAR SUBHD-200DB 40 5/1.7 HP 45.1 1140
BLACK BEAR  3 Ton 6600 lbs 20 2 PD & Ø10 (mm) 22.1/7 HP 1800 1800/600 3.05 28 11.6 1149
BLACK BEAR  SUCH-300DB 30 22.1/7.3 38.4 1259
BLACK BEAR  SUCHD-300DB 40 7/2.3 HP 44.1 1369
BLACK BEAR  5 Ton 11000 lbs 20 2 PD & Ø10 (mm) 19.1/9 HP 1800 1800/600 30.5 28 12.4 1193
BLACK BEAR  SUCH-500DB 30 19.1/6.3 38.4 1303
BLACK BEAR  SUDHD-500DB 40 9/3 HP 44.4 1450
BLACK BEAR  7.5 Ton 16500 lbs 20 2 PD & Ø12 (mm) 15.9/11 HP 1800 1800/600 33.3 33.9 12.9 2227 2405
BLACK BEAR  SUEAH-750DB 30 15.9/5.3 41.1 2502 2680
BLACK BEAR  SUEAHD-750DB 40 11/3.7 HP 49.0 2780 2960
BLACK BEAR  10 Ton 22000 lbs  20 2 PD & Ø14 (mm) 16.1/15 HP 1800 1800/600 33.3 33.9 16.5 2420 2597
BLACK BEAR  SUFAH-1000DB 30 16.1/5.3 41.1 2795 2971
BLACK BEAR  SUFAHD-1000DB 40 15/5 HP 49.0 3197 3383
BLACK BEAR  15 Ton 33000 lbs 20 2 PD & Ø18 (mm) 14/17.4 HP 1800 1800/600 41.06 40.0 31.6 3520 3630
BLACK BEAR  SUIH-1200DB 30 14/4.6 48.94 3560 3580
BLACK BEAR  SUIHD-1500DB 40 17.4/5.8 HP 57.60 3735 3850
BLACK BEAR  20 Ton 44000 lbs 20 3 PD & Ø18 (mm) 10.4/17.4 HP 1800 1800/600 47.48 38.58 42.0 4590 4710
BLACK BEAR  TUII-2000DB 30 10.4/3.5 58.90 4890 5010
BLACK BEAR  TUIID-2000DB 40 17.4/5.8 HP 70.70 5200 5320
BLACK BEAR  25 Ton 55000 lbs 20 4 PD & Ø18 (mm) 7/15 HP 1800 1800/600 64.20 38.58 45.3 5045 5165
BLACK BEAR  SUIJ-2500DB 30 7/2.3 81.10 5510 5630
BLACK BEAR  SUIJD-2500DB 40 15/5.8 HP 98.10 5978 6095
BLACK BEAR  30 Ton 66000 lbs 20 4 PD & Ø18 (mm) 7/17.4 HP 1800 1800/600 64.80 50.60 61.3 5810 5930
BLACK BEAR  SUIJ-3000DB 30 7/2.3 82.50 6278.6395 7050
BLACK BEAR  SUIJD-3000DB 40 15/5.8 HP 100.2 7400 7520
BLACK BEAR  30 Ton 66000 lbs 20 3 PD & Ø20 (mm) 13.2/40 HP 1800 1800/600 87.8 48.8 50.6 10248
BLACK BEAR  SUGI-3000DB 30 13.2/4.4 87.8 10248
BLACK BEAR  SUGID-3000DB 40 40/13.4 HP 95.7 11318
BLACK BEAR  40 Ton 88000 lbs 20 4 PD & Ø20 (mm) 9.9/40 HP 1800 1800/600 40.4 48.8 59.0 10698
BLACK BEAR  SUGJ-4000DB 30 59 50.2 11763
BLACK BEAR  SUGJD-4000DB 40 15/5.8 HP 58.1 12663
BLACK BEAR  50 Ton 110000 lbs 20 5 PD & Ø20 (mm) 7.9/40 HP 1800 1800/600 107.5 48.8 73.2 12130 12290
BLACK BEAR  SUGK-5000DB 30 7.9/2.6 123.3 13000 13160
BLACK BEAR  SUGKD-5000DB 40 40/13.4 HP 143.7 13870 14030

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ