รอกสลิงไฟฟ้า BLACK BEAR รุ่น Monorail Hoist

รอกสลิงไฟฟ้า Wire Rope Hoist ยี่ห้อ BLACK BEAR รุ่น Monorail Hoist

 

The wire rope hoist line is available as a monorail suspended unit, a footmount unit or a top mounted double girder trolley; all have a service class of “H-4” or “D”. Monorail hoists are available from 1 to 20 Ton capacity, with true vertical lift, single or two speed (3:1) as well as variable frequency drive. The footmount and top running double girder trolleys are cataloged through 60 ton with 40′ of lift. However, for those applications where a catalog model just isn’t right-we offer “built-up” trolley-hoists to

 

SPECIFICATIONS

Model Lift (ft) Reeving & Wire Rope Dim (mm) HOIST Speed/HP (ft) TRAVESING Speed/HP (fpm) Motor RPM FLANGE WIDTH (lnch) Headroom (lnch) WEIGHT (Lbs)
Single Double
BLACK BEAR 1 Ton 2200 lbs 20 2PD & Ø6.3 (mm) 33.6/3 HP 49.2/0.33 HP 1800 1800/600 4-11 1/4 19.8 966
BLACK BEAR TUAH-100DB 30 33.6/11.2 49.2/16.4 1098
BLACK BEAR TUAHD-100DB 40 3/1 HP 0.33/0.11 HP 1230
BLACK BEAR 2 Ton 4400 lbs 20 2PD & Ø8.0 (mm) 28.6/9.5 49.2-0.54 HP 1800 1800/600 4-11 1/4 23.1 1050
BLACK BEAR TUBH-200DB 30 28.6/9.5 49.2/16.4 1118
BLACK BEAR TUBHD-200DB 40 5/1.7 HP 0.54/0.33HP 1250
BLACK BEAR 3 Ton 6600 lbs 20 2PD & Ø10 (mm) 21.1/7 hp 49.2/0.33HP 1800 1800/600 5-3 27.4 1480
BLACK BEAR TUCH-300DB 30 22.1/7.3 49.2/16.4 1523
BLACK BEAR TUCHD -300DB 40 7/2.3 HP 0.33/0.11 HP 1613
BLACK BEAR 5 Ton 1100 lbs 20 2PD & Ø10 (mm) 19.1/9 HP 49.2/0.33HP 1800 1800/600 5-13 28.1 1533
BLACK BEAR TUDH -500DB 30 19.1/6.3 49.2/16.4 1650
BLACK BEAR TUDHD-500DB 40 9/3 HP 0.33/0.11 HP 1713
BLACK BEAR 7.5 Ton 16500 lbs 20 2PD & Ø12 (mm) 15.9/11 hp 52.5/1.5 HP 1800 1800/600 6-14 38.6 3020 3262
BLACK BEAR TUEAH-750DB 30 15.9/5.3 52.5/17.5 3170 3412
BLACK BEAR TUEAHD-750DB 40 11/3.7 hp 1.5/0.54 HP 3320 3562
BLACK BEAR 10 Ton 22000 lbs  20 2PD & Ø14 (mm) 16.1/15 HP 52.5/1.5 HP 1800 1800/600 6-14 42.7 3080 3300
BLACK BEAR TUFAH-1000DB 30 16.1/5.3 52.5/17 3300 3520
BLACK BEAR TUFAHDF-1000DB 40 15/5 HP 1.5/0.54 HP 3570 3790
BLACK BEAR 15 Ton 33000 lbs 20 2PD & Ø18 (mm) 14/17.4 HP 59/2 HP 1800 1800/600 6-14 57.2 4570 4690
BLACK BEAR TUIH-1500DB 30 14/4.6 59/19.7 4620 4730
BLACK BEAR TUIHD-1500DB 40 17.4/5.8 HP 2/80.67 HP 4790 4910
BLACK BEAR 20 Ton 44000 lbs 20 3PD & Ø18 (mm) 10.4/17.4 HP 59/3 HP 1800 1800/600 6-14 69.9 6020 6140
BLACK BEARTUII-2000DB 30 10.4/3.5 59/19.7 6390 6510
BLACK BEARTUIID-2000DB 40 17.4/5.8 HP 3/1 HP 6760 6880

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ