รอกสลิงไฟฟ้า BLACK BEAR รุ่น Top Running Hoist

รอกสลิงไฟฟ้า Wire Rope Hoist ยี่ห้อ BLACK BEAR รุ่น Top Running Hoist

The wire rope hoist line is available as a monorail suspended unit, a footmount unit or a top mounted double girder trolley; all have a service class of “H-4” or “D”. Monorail hoists are available from 1 to 20 Ton capacity, with true vertical lift, single or two speed (3:1) as well as variable frequency drive. The footmount and top running double girder trolleys are cataloged through 60 ton with 40′ of lift. However, for those applications where a catalog model just isn’t right-we offer “built-up” trolley-hoists to 100 tons and beyond.

 

SPECIFICATIONS

Model Lift (ft) Reeving & Wire Rope Dim (mm) HOIST Speed/HP (fpm) TRAVERSING Speed/HP (fpm) Motor RPM TROLLEY GAUGE (lnch) Headroom (lnch) WEIGHT (Lbs)
Single Double
BLACK BEAR 2 Ton 4400 lbs 20 2 PD & Ø8.0 (mm) 28.6/5 HP 66/0.54 HP 1800 1800/600 33.5 9.1 1026
BLACK BEAR SUBH-200DB 30 28.6/9.5 66/22 39.4 1158
BLACK BEAR SUBHD-200DB 40 5/1.7 HP 0.54/0.17 HP 47.2 1290
BLACK BEAR 3 Ton 6600 lbs 20 2 PD & Ø10 (mm) 22.1/7 HP 69/0.54 HP 1800 1800/600 33.5 10.5 1471
BLACK BEAR SUCH-300DB 30 22.1/7.3 69/23 45.3 1563
BLACK BEAR SUCHD-300DB 40 7/2.3 HP 0.54/0.17 HP 45.3 1653
BLACK BEAR 5 Ton 11000 lbs 20 2 PD & Ø10 (mm) 19.1/9 HP 69/1 HP 1800 1800/600 33.5 11.8 1596
BLACK BEAR SUCH-500DB 30 19.1/6.3 69/23 45.3 1686
BLACK BEAR SUDHD-500DB 40 9/3 HP 1/0.33 HP 45.3 1776
BLACK BEAR 7.5 Ton 16500 lbs 20 2 PD & Ø12 (mm) 15.9/11 HP 66/1.5 HP 1800 1800/600 45.3 15.2 2800 3024
BLACK BEAR SUEAH-750DB 30 15.9/5.3 66/22 45.3 2965 3176
BLACK BEAR SUEAHD-750DB 40 11/3.7 HP 1.5/0.54 HP 51.2 3050 3251
BLACK BEAR 10 Ton 22000 lbs 20 2 PD & Ø14 (mm) 16.1/15 HP 49/2 HP 1800 1800/600 45.3 18.8 3194 3415
BLACK BEAR SUFAH-1000DB 30 16.1/5.3 49/16 45.3 3415 3634
BLACK BEAR SUFAHD-1000DB 40 15/5 HP 2/0.67 HP 51.2 3634 3965
BLACK BEAR 15 Ton 33000 lbs 20 2 PD & Ø18 (mm) 14/17.4 HP 59/2 HP 1800 1800/600 45.3 34.7 4070 4180
BLACK BEAR SUIH-1200DB 30 14/4.6 59/19.7 53.2 4110 4230
BLACK BEAR SUIHD-1500DB 40 17.4/5.8 HP 2/0.67 HP 61.0 4290 4400
BLACK BEAR 20 Ton 44000 lbs 20 3 PD & Ø18 (mm) 10.4/17.4 HP 59/3 HP 1800 1800/600 51.2 42.0 5560 5680
BLACK BEAR TUII-2000DB 30 10.4/3.5 59/19.7 63.0 5960 6080
BLACK BEAR TUIID-2000DB 40 17.4/5.8 HP 3/1 HP 74.8 6360 6480
BLACK BEAR 25 Ton 55000 lbs 20 4 PD & Ø18 (mm) 7/15 HP 59.3 HP 1800 1800/600 66.9 43.4 6330 6450
BLACK BEAR SUIJ-2500DB 30 7/2.3 59/19.7 86.6 7070 7190
BLACK BEAR SUIJD-2500DB 40 15/5.8 HP 3/1 HP 102.4 7670 7790
BLACK BEAR 30 Ton 66000 lbs 20 4 PD & Ø18 (mm) 7/17.4 HP 59/3 HP 1800 1800/600 68.9 61.0 6330 6450
BLACK BEAR SUIJ-3000DB 30 7/2.3 59/19.7 86.6 6930 7050
BLACK BEAR SUIJD-3000DB 40 15/5.8 HP 3/1 HP 104.3 7400 7520
BLACK BEAR 30 Ton 66000 lbs 20 3 PD & Ø20 (mm) 13.2/40 HP 59/3 HP 1800 1800/600 90.6 50.6 12360
BLACK BEAR SUGI-3000DB 30 13.2/4.4 59/20 90.6 12360
BLACK BEAR SUGID-3000DB 40 40/13.4 HP 3/1 HPx2 102.4 13430
BLACK BEAR 40 Ton 88000 lbs 20 4 PD & Ø20 (mm) 9.9/40 HP 59/3 HPx2 1800 1800/600 90.6 59.0 12810
BLACK BEAR SUGJ-4000DB 30 59 59/19.7 110.2 13880
BLACK BEAR SUGJD-4000DB 40 15/5.8 HP 3/1 HPx2 126.0 14750
BLACK BEAR 50 Ton 110000 lbs 20 5 PD & Ø20 (mm) 7.9/40 HP 59/3 HPx2 1800 1800/600 110.2 69.7 14240 14390
BLACK BEAR SUGK-5000DB 30 7.9/2.6 59/20 126.0 15110 15260
BLACK BEAR SUGKD-5000DB 40 40/13.4 HP 3/1 HPx2 146.5 15980 16130

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ