เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 230 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 230 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 230-7AA11 50 0.37 100 -110 110
GREENCO 2RB 230-7AA11 60 0.45 120 -130 140
GREENCO 2RB 230-7AV15 50 0.37 101 -110 110
GREENCO 2RB 230-7AV15 60 0.45 121 -130 140
GREENCO 2RB 230-7AH06 50 0.25 105 -80 70
GREENCO 2RB 230-7AH06 60 0.29 120 -90 80
GREENCO 2RB 230-7AH16 50 0.4 105 -120 130
GREENCO 2RB 230-7AH16 60 0.5 120 -150 160
GREENCO 2RB 230-7AH26 50 0.7 105 -120 140
GREENCO 2RB 230-7AH26 60 0.83 120 -160 180

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ