เครื่องเติมอากาศ GREENCO รุ่น 2RB 730 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 730 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 730-7AH06 50 1.6 420 -100 100
GREENCO 2RB 730-7AH06 60 2.05 500 -110 100
GREENCO 2RB 730-7AH16 50 2.2 420 -180 170
GREENCO 2RB 730-7AH16 60 2.55 500 -160 150
GREENCO 2RB 730-7AH26 50 3 420 -220 200
GREENCO 2RB 730-7AH26 60 3.45 500 -200 170
GREENCO 2RB 730-7AH37 50 4 420 -260 280
GREENCO 2RB 730-7AH37 60 4.6 500 -260 260

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ