เครื่องเติมอากาศ GREENCO รุ่น 2RB 790 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 790 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 790-7AH26 50 2.2 320 -160 200
GREENCO 2RB 790-7AH26 60 3.45 370 -240 250

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ