เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 930 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 930 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 930-7AH07 50 8.5 1370 -120 110
2RB 930-7AH07 60 9.8 1650 -80 70
2RB 930-7AH17 50 12.5 1370 -190 180
2RB 930-7AH17 60 14.5 1650 -150 150
2RB 930-7AH37 50 18.5 1370 -310 320
2RB 930-7AH37 60 21.3 1650 -300 280

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ