เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 4RB 410 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 4RB 410 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
4RB 410-0AA41-7 50 1.1 87 -300 380
4RB 410-0AB46-7 60 1.3 105 -350 390
4RB 410-0AH16-7 50 1.1 87 -300 380
4RB 410-0AH16-7 60 1.3 105 -340 370

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ