แคลมป์มิเตอร์ FLUKE 320 Series

แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) FLUKE รุ่น 320 Series เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าความแม่นยำสูง ทนทานต่อสัญญาณรบกวน เหมาะสำหรับงานตรวจวัดค่าในงานซ่อมระบบไฟฟ้า มีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ เช่น รุ่น 323, 324, 325

แคลมป์มิเตอร์ FLUKE 320 Series

แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)  FLUKE รุ่น 320 series เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าความแม่นยำสูง ด้วยค่า True-rms เหมาะสำหรับงานตรวจวัดค่าในงานซ่อมระบบไฟฟ้า  ทนต่อสัญญาณรบกวน สามารถอ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติ

  • ตัวเครื่องสะดวกต่อการนำไปใช้งาน
  • จอแสดงมีไฟ แสดงผลขนาดใหญ่ สามารถวัดอุณหภูมิและเก็บประจุได้ ในรุ่น 324 และ 325
  • มีปุ่ม Hold สามารถพักค่าวัดได้
  • สามารถวัดได้ทั้ง AC และ DC ในเฉพาะรุ่น 325
  • อ่านค่า True-rms เป็น non-linear signals ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  • สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องได้ ในรุ่น 324 และ 325
  • เฉพาะรุ่น 325 สามารถวัดวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้าได้
  • พิกัดความปลอดภัย CAT IV 300 V/CAT III 600 V

SPECIFICATIONS

MODEL 203 Series 323 324 325
AC Current  Range 400.0 A  40.0 A/ 400.0 A  40.0 A/ 400.0 A
Accuracy  2% ± 5 digits (45 Hz to 65 Hz) 2.5% ± 5 digits (65 Hz to 400 Hz)  1.5 % ± 5 digits (45 Hz to 400 Hz) Note :Add 2% For Position Sensitivity  2 % ± 5 digits (45 Hz to 65 Hz)2.5% ± 5 digits (65 Hz to 400 Hz)
DC Current  Range  –  –  40.00 A/400.0 A
Accuracy  –  –  2 % ± 5 digits
AC Voltage  Range 600.0 V 600.0 V 600.0 V
Accuracy  1.5 %  ± 5 digits  1.5 %  ± 5 digits  1.5 %  ± 5 digits
DC Voltage  Range 600.0 V 600.0 V 600.0 V
Accuracy  1.0 %  ± 5 digits  1.0 %  ± 5 digits  1.0 %  ± 5 digits
Resistance  Range  400.0 Ω /4000.0 Ω  400.0 Ω /4000.0 Ω  400.0 Ω /4000.0 Ω/40.00 kΩ
Accuracy  1 %  ± 5 digits  1 %  ± 5 digits  1 %  ± 5 digits
Continutity  ≤ 70 Ω  ≤ 30 Ω  ≤ 30 Ω
Capacitance  –  100. 0  μF 1000  μF  100. 0  μF 1000  μF
frequency  –  –  5.0 Hz to 500.0 Hz
AC Response True-rms True-rms True-rms
Backlight  – yes yes
Data hold Yes Yes Yes
Contact temperature  –  -10.0 °C to 400.0 °C (14.0 °F to 752.0 °F )  -10.0 °C to 400.0 °C (14.0 °F to 752.0 °F )
Min/Max  –  – Yes
Size HxWxD (mm) 207x75x34 207x75x34 207x75x34
Max wire diameter 30 mm (600 MCM) 30 mm (600 MCM) 30 mm (600 MCM)
Weight 265 g 208 g 283 g
Cataogry rating CAT III 600V CAT III 600V CAT III 600V
CAT IV 600V CAT IV 300V CAT IV 300V
Warranty Two-Year Two-Year Two-Year

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ