ปากกาวัดแรงดันไฟฟ้า FLUKE

ปากกาวัดแรงดันไฟฟ้า ( non -contact voltage tester ) FLUKE อุปกรณ์วัดแรงดันไฟฟ้าชนิดปากกา สามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ มีหลากหลายรุ่นตามการใช้งาน

ปากกาวัดแรงดันไฟฟ้า FLUKE

ปากกาวัดแรงดันไฟฟ้า ( non -contact voltage tester )  FLUKE  อุปกรณ์วัดแรงดันไฟฟ้าชนิดปากกา พกพกสะดวกสามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ มีหลากหลายรุ่นตามการใช้งาน

SPECIFICATIONS Non-Contact Voltage Tester FLUKE

MODEL  FLUKE 2AC 200-1000 V AC CAT IV 1000 V FLUKE 1AC-II 200-1000 V AC CAT IV 1000 V FLUKE LVD2  90-600 V AC CAT IV 600 V
Voltage Detection
Battery Include
Battery check
On/off Button
Voltbeat
Andible /Silent
Dual Senitivity
LED Flashlight

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ