KSU Flaring Tool Set

KSU Flaring Tool Set

รุ่น TF-456A เป็นชนิดฟีดชนิดจับ มีขนาดอยู่ที่ 1 / 4˝ 5 / 16˝, 3 / 8˝ 1 / 2˝ 5 / 8˝, 3 / 4oD

รุ่น RTF-456A เป็นชนิดวงล้อประเภทจับ มีขนาดอยู่ที่ 1 / 4˝ 5 / 16˝, 3 / 8˝ 1 / 2˝ 5 / 8˝, 3 / 4oD ท่อ

การใช้งาน

  • สามารถใช้กับอลูมิเนียม, ท่อทองแดง

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ