กว้านสลิงไฟฟ้า COME UP Heavy Duty Hoist DH Series

กว้านสลิงไฟฟ้า COME UP Heavy Duty Hoist DH Series

DH-120,DH-120A,DH-300,DH-300A,DH-500,DH-500A

SPECIFICATIONS กว้านสลิงไฟฟ้า COME UP Heavy Duty Hoist DH Series

Specifications COME UP DH-120 COME UP DH-120A COME UP DH-300 COME UP DH-300A COME UP DH-500 COME UP DH-500A
Rated line lift 120 kg / 265 lb 120 kg / 265 lb 300 kg / 661 lb 300 kg / 661 lb 500 kg / 1,102 lb 500 kg / 1,102 lb
Speed 5 mpm / 16.4 fpm 5 mpm / 16.4 fpm 5 mpm / 16.4 fpm 5 mpm / 16.4 fpm 3 mpm / 9.8 fpm 4 mpm / 13 fpm
Circuit Breaker 20 A 10 A 30 A 15 A 50A 30 A
Motor 100 w / 0.14 hp 100 w / 0.14 hp 300 w / 0.41 hp 300 w / 0.41 hp 300 w / 0.41 hp 300 w / 0.41 hp
Gear train 56:1 56:1 240:1 240:1  276:1  276:1
Percentage duty cycle 25 ED% 25 ED% 25 ED% 25 ED% 25 ED% 25 ED%
Rope type Galvanized aircraft 6 x 19 Galvanized aircraft 6 x 19 Galvanized aircraft A7 x 19 Galvanized aircraft A7 x 19 Galvanized aircraft A7 x 19 Galvanized aircraft A7 x 19
Rope size 4 mm x 5 m (5/32″ x 16′) 4 mm x 5 m (5/32″ x 16′) 4.8 mm x 12 m (3/16″ x 39′) 4.8 mm x 12 m (3/16″ x 39′) 6.2 mm x 12 m (1/4″ x 39′) 6.2 mm x 12 m (1/4″ x 39′)
Drum size 70 mm x 46 mm (2.8” x 1.8”) 70 mm x 46 mm (2.8” x 1.8”) 95 mm x 97 mm (3.7” x 3.8”) 95 mm x 97 mm (3.7” x 3.8”) 95 mm x 76 mm (3.7” x 3”)
Winch weight 8.5 kg / 18.7 lb 8.5 kg / 18.7 lb 14 kg / 30.8 lb 14 kg / 30.8 lb 14 kg / 30.8 lb 14 kg / 30.8 lb
Gross weight 19 kg / 41.9 lb 19 kg / 41.9 lb 34 kg / 75 lb 34 kg / 75 lb 33 kg / 72.8 lb 33 kg / 72.8 lb
Box dimension 356 x 230 x 210 mm (14.0″ x 9.1″ x 8.3″) 356 x 230 x 210 mm (14.0″ x 9.1″ x 8.3″) 580 x 250 x 290 mm (22.8″ x 9.8″ x 11.4″) 580 x 250 x 290 mm (22.8″ x 9.8″ x 11.4″) 330 x 330 x 275mm (13″ x 13″ x 10.8″) 330 x 330 x 275mm (13″ x 13″ x 10.8″)

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ