เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-230 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-230 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 230-7AT16 50 0.37 100 -110 110
2RB 230-7AT16 60 0.45 120 -90 90
2RB 230-7AT26 50 0.55 101 -120 140

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ