เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-530 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-530 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 530-7AT16 50 1.1 270 -80 80
2RB 530-7AT16 60 1.3 330 -60 50
2RB 530-7AT26 50 1.5 270 -140 130
2RB 530-7AT26 60 1.75 330 -110 100
2RB 530-7AT36 50 2.2 270 -220 230
2RB 530-7AT36 60 2.55 330 -220 200

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ