เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-630 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-630 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 630-7AT06 50 1.5 345 -70 70
2RB 630-7AT06 60 1.75 415 -50 50
2RB 630-7AT16 50 2.2 345 -140 140
2RB 630-7AT16 60 2.55 415 -120 120
2RB 630-7AT26 50 3 345 -210 250
2RB 630-7AT26 60 3.45 415 -210 210

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ