เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-810 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-810 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 810-7AT07 50 4 530 -200 190
2RB 810-7AT07 60 4.6 620 -160 160
2RB 810-7AT17 50 5.5 530 -300 280
2RB 810-7AT17 60 6.3 620 -260 250
2RB 810-7AT27 50 7.5 530 -320 410
2RB 810-7AT27 60 8.6 620 -350 360

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ