เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 4RB 530 Series

Three Stage Side Channel Blower GREENCO 4RB 530 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
4RB 530-0AH77-8 50 4 120 -680 820
4RB 530-0AH77-8 60 4.6 145 -640 730
4RB 530-0AH87-8 50 5.5 120 -680 1000
4RB 530-0AH87-8 60 6.3 145 -640 1030

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ