เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 4RB 620 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 4RB 620 Series

 

SPECIFIATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
4RB 620-0AH36-8 50 3.3 165 -460 500
4RB 620-0AH36-8 60 3.8 195 -480 420
4RB 620-0AH57-8 50 5.7 165 -460 740
4RB 620-0AH57-8 60 6.6 195 -480 840

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ