ปั๊มจุ่ม / ปั๊มแช่ / ปั๊มสูบน้ำจากบ่อ HCP รุ่น A/AN Series

ปั๊มจุ่ม / ปั๊มแช่ / ปั๊มสูบน้ำจากบ่อ HCP รุ่น A/AN Series

SPECIFICATIONS ปั๊มจุ่ม / ปั๊มแช่ / ปั๊มสูบน้ำจากบ่อ HCP รุ่น A/AN Series

Model Output HP(kW) Discharge Inch(mm.) PhaseØ Start Method Head M Standard Solid Passage mm Weight kg
m3/min m3/h Ø
HCP A-05A 0.5 (0.4) 2″ (50) 1 Capacitor 8 0.1 6 7.5 12
HCP A-05B 0.5 (0.4) 2″ (50) 1 Capacitor 8 0.1 6 7.5 13 12
3 Direct
HCP A-05L 0.5 (0.4) 2″ (50) 1 Capacitor 7 0.15 9 10 16 14
3 Direct
HCP A-21 1 (0.75) 2″ (50) 1 Capacitor 10 18 10.8 10 17 15
3 Direct
HCP A-31 1 (0.75) 3″ (80) 1 Capacitor 6.5 0.3 18 10 18 17
3 Direct
HCP AN-21 1 (0.75) 2″ (50) 1 Capacitor 13.5 0.12 7.2 7 18 17
3 Direct
HCP AN-21.5 1.5 (1.1) 2″ (50) 1 Capacitor 15 0.16 9.6 7 20 18
3 Direct
HCP AN-22 2 (1.5) 2″ (50) 1 Capacitor 18.5 0.25 15 10.5 31 27
3 Direct
HCP AN-32 2 (1.5) 3″ (80) 1 Capacitor 10.5 0.5 30 10.5 33 29
3 Direct
HCP AN-23 3 (2.2) 2″ (50) 1 Capacitor 23.5 0.3 18 10.5 35 29
3 Direct
HCP AN-33 3 (2.2) 3″ (80) 1 Capacitor 15.5 0.5 30 10.5 37 32
3 Direct
HCP AN-43 3 (2.2) 4″ (100) 1 Capacitor 11.5 0.7 42 20 37 32
3 Direct
HCP AN-35 5 (3.7) 3″ (80) 3 Direct 19 0.6 36 20 35

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ