เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 010 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 010 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 010-7AH16 50 0.2 55 -80 90
GREENCO 2RB 010-7AH16 60 0.23 68 -110 120
GREENCO 2RB 010-7AA01 50 0.12 55 -60 60
GREENCO 2RB 010-7AA01 60 0.14 68 -60 60
GREENCO 2RB 010-7AA11 50 0.2 55 -70 80
GREENCO 2RB 010-7AA11 60 0.23 68 -90 100

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ