เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 410 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 410 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 410-7AA11 50 0.8 145 -150 160
GREENCO 2RB 410-7AA11 60 0.9 175 -160 140
GREENCO 2RB 410-7AA21 50 1.1 145 -150 190
GREENCO 2RB 410-7AA21 60 1.3 175 -180 190
GREENCO 2RB 410-7AV25 50 1.1 148 -180 190
GREENCO 2RB 410-7AV25 60 1.3 190 -180 190
GREENCO 2RB 410-7AH06 50 0.7 145 -120 120
GREENCO 2RB 410-7AH06 60 0.83 175 -140 140
GREENCO 2RB 410-7AH16 50 0.85 145 -160 160
GREENCO 2RB 410-7AH16 60 0.95 175 -160 160
GREENCO 2RB 410-7AH26 50 1.3 145 -170 200
GREENCO 2RB 410-7AH26 60 1.5 175 -210 220

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ