เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 740 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 740 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 740-7GH37 50 4 500 -150 140
2RB 740-7GH37 60 4.6 600 -100 90
2RB 740-7GH47 50 5.5 500 -240 260
2RB 740-7GH47 60 6.3 600 -210 200
2RB 740-7GH57 50 7.5 500 -240 320
2RB 740-7GH57 60 8.6 600 -270 300

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ