ปั๊มน้ำหล่อเย็น TERAL รุ่น VKP-H Series

ปั๊มน้ำหล่อเย็นชนิดจุ่มน้ำ สำหรับหล่อเย็นเครื่องจักร ยี่ห้อ TERAL VKP-H type เป็นปั๊ม ใบพัดเดี่ยว อัตราการส่งต่ำ อัตราไหลต่ำ

ปั๊มน้ำหล่อเย็น TERAL รุ่น VKP-H Series

  • ระดับแรงดันมากกว่ารุ่นมาตรฐานประมาณ 30%
  • ปั๊มน้ำหล่อเย็น TERAL VKP-H Series เป็นปั๊มชนิดจุ่มในน้ำ
  • ได้มาตรฐาน RoHS (ข้อกำหนดในการห้ามใช้สารที่เป็นอันตรายเกินกำหนดในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
  • ได้สัญลักษณ์ CE Marketing (สามารถกระจายสินค้าในภูมิภาค EU ได้อย่างอิสระ)
  • ทนทานต่อสภาพอากาศ เช่น หมอก เป็นต้น

SPECIFICATIONS

Model Type TERAL VKP055H TERAL VKP065H TERAL VKP075H TERAL VKP085H TERAL VKP095H
Nominal output (W) 60 100 180 250 400
Rated voltage (V) 200
Frequency (Hz) 50
Rated current (A) 0.42 0.55 0.9 1.2 2.4
Discharge rate (ℓ/min) 10 10 20 20 20
Total head (m) 5 5.5 9 9 13
Max. viscosity allowed (mm2/s) 37.5
Outlet (Rp) 3/8 3/8 1/2 3/4 1
Paint color Munsell N1
Standard IEC60034-1 CE approved
Degree of protection IP54

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ