ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ FLUKE 110 Series

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeters) FLUKE รุ่น 110 Series เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้า ขนาดกะทัดรัด มีความแม่นยำสูงในการอ่านค่า และมีระบบจอที่แสดงผลที่สามารถอ่านค่าได้ง่าย มีหลายรุ่นให้เลือกใช้

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ FLUKE 110 Series

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeters)  FLUKE รุ่น 110 Series เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้า ขนาดกะทัดรัด มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ตามความต้องการของงาน  มีความแม่นยำสูงในการอ่านค่า และมีระบบจอที่แสดงผลที่สามารถอ่านค่าได้ง่าย

  1. FLUKE รุ่น 114 Series เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ที่เป็นระบบ “go/no-go” เพื่อป้องกันการอ่านค่าที่ผิดพลาดได้ ใช้สำหรับงานตรวจซ่อมทางไฟฟ้า
  2. FLUKE รุ่น 115 Series เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ที่มีฟังก์ชั่นสามารถใช้งานในด้านงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สำหรับงานประเภทซ่อมนอกสถานที่
  3. FLUKE รุ่น 116 Series เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สามารถตรวจวัดแก้ไข อุณหภูมิ, และกระแสไมโครแอมป์ ได้อย่างรวดเร็ว ใช้สำหรับงานประเภทซ่อมของช่างปรับอากาศ และงานระบบ HVAC
  4. FLUKE รุ่น 117 Series เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ที่ใช้สำหรับงานวัดแรงดันไฟฟ้าในงานประเภทงานซ่อมไฟฟ้าทั่วๆไป เช่น ในบ้าน, อาคาร, สำนักงาน, โรงเรียน, โรงพยาบาล

SPECIFICATIONS

MODEL FLUKE 110 Series 114 115 116 117
True RMS reading AC AC AC AC
Counts 6000 6000 6000 6000
Blacklight
Analog bargraph
AutoVolt : Automatic AC/DC Voltage Selection
VoltAlert™ , Non-contact voltage detectin
Built-in thermometer for HVAC applications
LoZ: low input impedance to prevent ghost voltage
Min/Max/average to record signal fluctuations
Resistance continuity
Frequency Capacitance ,Diode test
Microamps to test flame sensors
Display hold
Auto/manual ranging
Low battery indication
Compact case with removable holester

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ