รอกโซ่มือสาว Manual Chain Hoist NICHI H-50A Series

Manual Chain Hoists NICHI H-50A Series

 

Manual Chain Hoists NICHI H-50A

 

Features

 • Tough and dependable performance despite its small size and light weight.
 • Easy-to-use chain hoists that easily lift and lower loads.
 • Tough load chains offer dependable performance for a safe work environment.
 • Highly durable brakes and dual-pawl construction for safety and peace of mind on the job.

 

SPECIFICATIONS

Item no. Rated load (t) Standard lift (m) Pulling effort (N) Min. headroom G (mm) Net weight (kg) Test load (t)
HH5005A 0.5 2.5 206 260 8 0.75
HH5010A 1 235 300 10.5 1.5
HH5015A 1.6 289 345 15 2.4
HH5020A 2 3 329 380 21 3
HH5030A 3.2 373 435 30.5 4.8
HH5050A 5 353 575 35 7.5
HH5100A 10 3.5 422 790 76 12.5
HH5150A 16 461 1,040 155 20
HH5200A 20 441×2 1,080 250 25
HH5250A 25 431×2 1,100 320 31.3
HH5300A 32 461×2 1,470 440 40
HH5400A 40 451×2 1,700 650 50
HH5500A 50 461×2 1,820 850 62.5

 

Item no. External dimensions (mm)
A B C D E F1 F2 n
HH5005A 82 56 100 90 48 24 36 2500
HH5010A 84 66 110 100 59 29 43 2500
HH5015A 91 77 120 115 69 33 48 2500
HH5020A 99 88 125 132 82 35 52 3000
HH5030A 106 94 140 160 94 40 60 3000
HH5050A 91 77 200 205 47 68 3100
HH5100A 106 94 260 283 122 68 95 3800
HH5150A 350 340 212 75 105 4000
HH5200A 153 153 345 390 390 79 125 4000
HH5250A 183 183 4000
HH5300A 213 213 435 400 400 95 135 4300
HH5400A 255 255 530 105 165 4600
HH5500A 328 328 590 115 180 4600

Notes:

 • Specifications are subject to change for improvements without notice.
 • The figures for test load are the mass of the loads used in performance tests prescribed under JIS B8802.

 

Manual Chain hoists NICHI HGB-50A

 

Features

 • Geared trolley and chain hoist are connected with a dedicated fixture, allowing efficient use of the cradle.
 • Trolley width can be adjusted to one of three different sizes by changing the collar. (Two sizes for the 10 t model.)
 • The wheels on models up to 5 t are made so that they can run along either I-beams or H-beams.

 

 

SPECIFICATIONS

Item no. Rated load (t) Standard lift (m) Min. Trolley rail (I-beam) (mm) Min. curve Net weight (kg) Test load (t)
headroom G (mm) a×b×t1×t2 radius (mm)
HGB5005A 0.5 2.5 245 125×75×5.5×9.5 800 17 0.75
180×100×6×10
250×125×7.5×12.5
HGB5010A 1 285 150×75×5.5×9.5 1,000 22 1.5
180×100×6×10
HGB5015A 1.6 340 250×125×7.5×12.5 1,100 29 2.4
HGB5020A 2 3 375 200×100×7×10 1,200 43 3
250×125×7.5×12.5
300×150×8×13
HGB5030A 3.2 415 200×100×7×10 1,500 61 4.8
250×125×10×19
300×150×11.5×22
HGB5050A 5 555 250×125×10×19 80 7.5
300×150×11.5×22
450×175×11×20
HGB5100A 10 3.5 710 400×150×12.5×25 3,000 175 12.5
450×175×13×26

 

Item no. External dimensions (mm)
C D H I K L M T U O P
HGB5005A 90 90 b/2 168 195 23-t2 b-43 96+t2 72+t2
73 -b/2
HGB5010A 60 100 b/2 168 206 25-t2 b-42 72+t2 78+t2
98 -b/2
HGB5015A 115 174 221 29-t2 b-41 85+t2
-b/2
HGB5020A 110 132 b/2 203 263 31-t2 b-63 115+t2 102+t2
108 -b/2
HGB5030A 160 208 306 28-t2 119+t2 126+t2
-b/2
HGB5050A 125 b/2 253 37-t2 b-76 128+t2 132+t2 200 165
141 -b/2
HGB5100A 185 b/2 190 42-t2 b-84 161+t2 175+t2 278 210
195

Notes:

 • Specifications are subject to change for improvements without notice.
 • For hoist items, see the specifications for the H-50A.
 • The figures for test load are the mass of the loads used in performance tests prescribed under JIS B8802.

 

Manual Chain Hoists NICHI HPB-50A

 

Features

 • Plain trolley and chain hoist are connected with a dedicated fixture, allowing efficient use of the cradle.
 • Trolley width can be adjusted to one of three different sizes by changing the collar.
 • The wheels are made so that they can run along either I-beams or H-beams.

 

SPECIFICATIONS

Item no. Rated load (t) Standard lift (m) Min. headroom G (mm) Trolley rail (I-beam) (mm) a×b×t1×t2 Min. curve radius (mm) Net weight (kg) Test load (t)
HPB5005A 0.5 2.5 245 125×75×5.5×9.5 800 14 0.75
180×100×6×10
250×125×7.5×12.5
HPB5010A 1 285 150×75×5.5×9.5 1,000 18 1.5
180×100×6×10
HPB5015A 1.6 340 250×125×7.5×12.5 1,100 25 2.4
HPB5020A 2 3 375 200×100×7×10 1,200 37 3
250×125×7.5×12.5
300×150×8×10
HPB5030A 3.2 415 200×100×7×10 1,500 55 4.8
250×125×10×19
300×150×11.5×22
HPB5050A 5 555 250×125×10×19 73 7.5
300×150×11.5×22
450×175×11×20

 

Item no. External dimensions (mm)
C D H I K L M U O P
HPB5005A 90 90 93 105 195 23-t2 b-43 72+t2
HPB5010A 60 100 95 103 206 25-t2 b-42 78+t2
HPB5015A 115 112 112 221 29-t2 b-41 85+t2
HPB5020A 110 132 128 128 262 31-t2 b-63 102+t2
HPB5030A 160 133 133 306 28-t2 126+t2
HPB5050A 125 166 166 37-t2 b-76 132+t2 200 165

Notes:

 • Specifications are subject to change for improvements without notice.
 • For hoist items, see the specifications for the H-50A.
 • The figures for test load are the mass of the loads used in performance tests prescribed under JIS B8802.

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

 • Hidden

สินค้าแนะนำ