เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-510 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-510 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 510-7AT16 50 1.1 210 -130 120
2RB 510-7AT16 60 1.3 255 -110 110
2RB 510-7AT26 50 1.5 210 -200 190
2RB 510-7AT26 60 1.75 255 -180 170
2RB 510-7AT36 50 2.2 210 -220 270
2RB 510-7AT36 60 2.55 255 -260 270

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ