ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI รุ่น B Series

TSURUMI รุ่น B Series เป็นปั๊มน้ำแบบจุ่ม ใบพัดแบบชาแนล ออกแบบมาสำหรับการจัดการน้ำเสีย เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก โดยที่ปั๊มสูบน้ำนั้นจะจมอยู่ใต้น้ำ ปั๊มจุ่ม TSURUMI B Series มีอายุการใช้งานที่ยาวนานในการใช้งานทั้งแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ขนาด 50 ถึง 800 มิลลิเมตร

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI รุ่น B Series

ปั๊มสูบน้ำเสียซูรูมิ B Series ใช้ในสถานีจ่ายน้ำประปาเทศบาลและโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อสูบน้ำเสียและกากตะกอนที่ย่อยแล้ว ในอุตสาหกรรม TSURUMI B Series มีประสิทธิภาพในการควบคุมน้ำหล่อเย็นกระบวนการและน้ำเสียและวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ปั๊มน้ำแบบจุ่มซูรูมิ B Series ออกแบบมาสำหรับน้ำเสียและน้ำเสียดิบสำหรับการใช้งานในเขตเทศบาลเมืองอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

การใช้งาน

  • ระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมต่างๆ
  • ระบบบำบัดน้ำเสีย ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา โรงพยาบาล ฯลฯ
  • ระบบผลิตน้ำดื่ม และน้ำประปา

Discharge Bore : 50-100 mm.

Discharge Bore Model Motor Output Phase Starting Method
(mm) (kW)
50 TSURUMI 50B2.4S 0.4 Single Capacitor Start
50 TSURUMI 50B2.4 0.4 Three D.O.L.
50 TSURUMI 50B2.75S 0.75 Single Capacitor Start
50 TSURUMI 50B2.75 0.75 Three D.O.L.
50 TSURUMI 50B2.75H 0.75 Three D.O.L.
80 TSURUMI 80BP2.4S (50Hz) 0.4 Single Capacitor Run
80 TSURUMI 80BP2.75S (60Hz) 0.75 Single Capacitor Run
80 TSURUMI 80B21.5 1.5 Three D.O.L.
100 TSURUMI 100B42.2 2.2 Three D.O.L.
100 TSURUMI 100B43.7 3.7 Three D.O.L.
100 TSURUMI 100B43.7H 3.7 Three D.O.L.
100 TSURUMI 100B45.5 5.5 Three D.O.L.

Discharge Bore : 150-250 mm.

Discharge Bore Model Motor Output Phase Starting Method
(mm) (kW)
150 TSURUMI 150B43.7 3.7 Three D.O.L.
150 TSURUMI 150B63.7 3.7 Three D.O.L.
150 TSURUMI 150B47.5H 7.5 Three D.O.L.
150 TSURUMI 150B47.5L 7.5 Three D.O.L.
150 TSURUMI 150B411 11 Three Star-Delta
150 TSURUMI 150B415 15 Three Star-Delta
150 TSURUMI 150B422 22 Three Star-Delta
150 TSURUMI 150B437 37 Three Star-Delta
200 TSURUMI 200B47.5 7.5 Three D.O.L.
200 TSURUMI 200B411 11 Three Star-Delta
200 TSURUMI 200B415 15 Three Star-Delta
200 TSURUMI 200B422 22 Three Star-Delta
200 TSURUMI 200B422H 22 Three Star-Delta
200 TSURUMI 200B437 37 Three Star-Delta
200 TSURUMI 200B455 55 Three Star-Delta
250 TSURUMI 250B611 11 Three Star-Delta
250 TSURUMI 250B415 15 Three Star-Delta
250 TSURUMI 250B622 22 Three Star-Delta
250 TSURUMI 250B430 30 Three Star-Delta
250 TSURUMI 250B437 37 Three Star-Delta
250 TSURUMI 250B445 45 Three Star-Delta
250 TSURUMI 250B455 55 Three Star-Delta
250 TSURUMI 250B475 75 Three Star-Delta

Discharge Bore : 300-500 mm.

Discharge Bore Model Motor Output Phase Starting Method
(mm) (kW)
300 TSURUMI 300B615 15 Three Star-Delta
300 TSURUMI 300B622 22 Three Star-Delta
300 TSURUMI 300B630 30 Three Star-Delta
300 TSURUMI 300B637 37 Three Star-Delta
300 TSURUMI 300B445 45 Three Star-Delta
300 TSURUMI 300B645 45 Three Star-Delta
300 TSURUMI 300B655 55 Three Star-Delta
300 TSURUMI 300B475 75 Three Star-Delta
350 TSURUMI 350B822 22 Three Star-Delta
350 TSURUMI 350B630 30 Three Star-Delta
350 TSURUMI 350B637 37 Three Star-Delta
350 TSURUMI 350B645 45 Three Star-Delta
400 TSURUMI 400B822 22 Three Star-Delta
400 TSURUMI 400B637 37 Three Star-Delta
400 TSURUMI 400B645 45 Three Star-Delta
400 TSURUMI 400B655 55 Three Star-Delta
400 TSURUMI400B675 75 Three Star-Delta
500 TSURUMI 500B1037(50Hz) 37 Three Star-Delta
500 TSURUMI 500B1237(60Hz) 37 Three Star-Delta
500 TSURUMI 500B855 55 Three Star-Delta
500 TSURUMI 500B675 75 Three Star-Delta
500 TSURUMI 500B875(60Hz) 75 Three Star-Delta

Discharge Bore : 600-800 mm.

Discharge Bore Model Motor Output Phase Starting Method
(mm) (kW)
600 TSURUMI 600B1255 55 Three Star-Delta
600 TSURUMI 600B1085 85 Three Star-Delta
700 TSURUMI 700B1265 65 Three Star-Delta
700 TSURUMI 700B1275 75 Three Star-Delta
800 TSURUMI 800B1290 90 Three Star-Delta
800 TSURUMI 800B14110 110 Three Star-Delta

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ