ปั๊มจุ่ม / ปั๊มแช่ / ปั๊มน้ำเสีย HCP รุ่น AF Series

 • ออกแบบด้วยมาตรฐานสากล : สายเคเบิล, ตัดอัตโนมัติ, มอเตอร์ชนิดแห้ง, แมคคานิคอลซีล, เหล็กหล่อคุณภาพสูงที่ให้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
 • P / U / E มีหลายใบพัด ออกแบบมาเพื่อจัดการตะกอนในน้ำเสีย หรือเส้นใยต่างๆ
 • แมคคานิคอล ซีลและ lip seal มีระบบ Auto-cut,เต็มรูปแบบที่เสนอความสามารถในการไหล
 • ขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย สามารถใช้งานร่วมกับ Guide Rail System ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนย้ายภายในบ่อสะดวกขึ้น

ปั๊มจุ่ม / ปั๊มแช่ / ปั๊มน้ำเสีย HCP รุ่น AF Series

HCP รุ่น AF Series ปั๊มสูบน้ำเสีย (Submersible sewage pump) ขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายภายในบ่อสะดวก

การใช้งาน

 • การระบายน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียในโรงบำบัดน้ำเสีย
 • การระบายน้ำทิ้งที่มีส่วนผสมของเส้นใยจากโรงงานหนัง, โรงงานฟอกย้อมและโรงงานแปรรูปอาหาร
 • การจัดการสิ่งปฏิกูลจากน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 • สูบน้ำเสียจากที่อยู่อาศัยและชุมชน
 • สูบน้ำเสียจากโรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียน และอาคารสาธารณะอื่นๆ
 • ระบบชลประทาน

HCP AF Series ปั๊มจุ่ม / ปั๊มแช่ / ปั๊มน้ำเสีย SPECIFICATIONS

Pole Model Output
HP (kW)
Discharge
Inch (mm)
Phase
Ø
Start
Method
Head
m
Standard Solid
Passage
mm
m³/min m³/h
2P HCP 50AFU2.4 0.5 (0.4) 2″ (50) 1 Capacitor 5.5 0.15 9 35
3 Direct
HCP 50AFU2.8 1 (0.75) 2″ (50) 1 Capacitor 8 0.2 12 35
3 Direct
HCP 50AFU21.5 2 (1.5) 2″ (50) 1 Capacitor 14 0.2 12 35
3 Direct
HCP 80AFU21.5 2 (1.5) 3″ (80) 1 Capacitor 8 0.4 24 50
3 Direct
HCP 80AFU22.2 3 (2.2) 3″ (80) 1 Capacitor 12 0.4 24 50
3 Direct
HCP 80AFU23.7A 5 (3.7) 3″ (80) 1 Capacitor 16.5 0.5 30 50
3 Direct
HCP 80AFU25.5 7.5 (5.5) 3″ (80) 3 Direct 19 0.6 36 50
HCP 80AFU27.5 10 (7.5) 3″ (80) 3 Direct 25 0.6 36 50
HCP 80AFU211L 15 (11) 3″ (80) 3 S-D 33 0.6 36 50
HCP 50AFU2.4L 0.5 (0.4) 2″ (50) 1 Capacitor 4 0.2 12 50
3 Direct
HCP 50AFU2.8L 1 (0.75) 2″ (50) 1 Capacitor 6 0.25 15 50
3 Direct
HCP 80AFU21.5L 2 (1.5) 3″ (80) 1 Capacitor 3.5 0.5 30 76
3 Direct
HCP 80AFU22.2L 3 (2.2) 3″ (80) 1 Capacitor 5.5 0.5 30 76
3 Direct
HCP 80AFU23.7LA 5 (3.7) 3″ (80) 3 Direct 10 0.6 36 76
HCP 80AFU25.5L 7.5 (5.5) 3″ (80) 3 Direct 11.5 0.8 48 76
HCP 80AFU27.5L 10(7.5) 3″ (80) 3 Direct 16 0.8 48 76
HCP 80AFU211L 15 (11) 3″ (80) 3 S-D 23.5 0.8 48 76
4P HCP 50AFU4.4 0.5 (0.4) 2″ (50) 1 Capacitor 3.5 0.23 13.8 50
3 Direct
HCP 50AFU4.8 1 (0.75) 2″ (50) 1 Capacitor 5 0.3 18 50
3 Direct
HCP 80AFU41.5 2 (1.5) 3″ (80) 1 Capacitor 5 0.6 36 76
3 Direct
HCP 80AFU42.2 3 (2.2) 3″ (80) 3 Direct 7 0.6 36 76
HCP 80AFU43.7 5 (3.7) 3″ (80) 3 Direct 10.5 0.6 36 76
HCP 100AFU45.5 7.5 (5.5) 4″(100) 3 Direct 11 1.0 60 100
HCP 100AFU47.5 10 (7.5) 4″(100) 3 Direct 14.5 1.0 60 100
2P HCP 80AFP21.5 2 (1.5) 3″ (80) 1 Capacitor 8 0.5 36 35
3 Direct
HCP 80AFP22.2 3 (2.2) 3 “(50) 1 Capacitor 12 0.6 36 35
3 Direct
HCP 80AFP23.7A 5 (3.7) 3 “(50) 3 Direct 20.5 0.6 36 32
HCP 80(100)AFP25.5 7.5 (5.5) 3″ (80) 3 Direct 26.5 0.6 36 30
4″ (100) 20 1.0 60
HCP 80(100)AFP27.5 10 (7.5) 3″ (80) 3 Direct 34.5 0.6 36 30
4″ (100) 27 1 60
HCP 80(100)AFP211 15 (11) 3″ (80) 3 S-D 46 0.3 36 30
4″ (100) 39.5 1.0 60
4P HCP 80AFP41.5 2 (1.5) 3″ (80) 1 Capacitor 8 0.5 30 50
3 Direct
HCP 80AFP42.2 3 (2.2) 3″ (80) 3 Direct 10 0.6 36 50
HCP 80(100)AFP43.7 5 (3.7) 3″ (80) 3 Direct 15 0.6 36 50
4″ (100) 12.5 12.5 60
HCP 80(100)AFE42.2 3 (2.2) 3″ (80) 3 Direct 7 0.8 48 76
4″ (100) 6.5 1.0 60
HCP 80(100)AFE43.7 5 (3.7) 3″ (80) 3 Direct 11.5 0.8 48 76
4″ (100) 10.5 1.0 60
HCP 100(150)AFE45.5 7.5(5.5) 4″ (100) 3 Direct 14.5 1.0 60 76
6″(150) 12 1.5 90
HCP 100(150)AFE47.5 10(7.5) 4″ (100) 3 Direct 17.5 1.0 60 76
6″(150) 15 1.5 90
HCP AF-415 15 (11) 4″ (100) 3 Direct 20 1.5 90 40
HCP AF-610 10 (7.5) 6″(150) 3 Direct 10 2.5 150 73
4P HCP AF-615 15 (11) 6″(150) 3 S-D 16 2.5 150 70
HCP AF-620 20(15) 6″(150) 3 S-D 21 2.5 150 70
HCP AF-630 30 (22) 6″(150) 3 S-D 29 2.5 150 76
HCP AF-815 15 (11) 8″(200) 3 S-D 8.5 4.5 270 70
HCP AF-820 20 (15) 8″(200) 3 S-D 13 4.5 270 70
HCP AF-830 30 (22) 8″(200) 3 S-D 18 4.5 270 76
HCP AF-840 40 (30) 8″(200) 3 S-D 24 4.5 270 70
HCP AF-850 50 (37) 8″(200) 3 S-D 29 4.5 270 60
HCP AF-860 60 (45) 8″(200) 3 S-D 34 4.5 270 60
HCP AF-1030S 30 (22) 10″(250) 3 S-D 13 7.0 420 60
HCP AF-1040 40 (30) 10″(250) 3 S-D 16 7.0 420 60
HCP AF-1050 50 (37) 10″(250) 3 S-D 22 7.0 420 60
HCP AF-1060 60 (45) 10″(250) 3 S-D 24 7.0 420 60
8P HCP AF-1430 30 (22) 14″(350) 3 S-D 6.5 14.0 840 120
6P HCP AF-1440 40 (30) 14″(350) 3 S-D 8.5 14.0 840 120
HCP AF-1650 50 (37) 16″(400) 3 S-D 7.5 18.0 1080 120
HCP AF-1660 60 (45) 16″(400) 3 S-D 10 18.0 1080 120

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

 • Hidden

สินค้าแนะนำ